منکران خدا

کلینتون ریچارد داوکینز(1) درتاریخ 26 مارس 1941 میلادی در نایروبی پایتخت کشور آفریقایی کنیا به دنیا آمد. ملیت او انگلیسی است و پدرش در جنگ جهانی دوم سربازی بریتانیایی در نیروی متفقین بود.داوکینز اگر چه متخصص و استاد زیست است اما شهرت او بخاطر دشمنی های بی وقفه با جهان مذهبی و زندگی ایمانی است.او عضو انجمن سلطنتی علوم و انجمن سلطنتی ادبیات بریتانیا است، همان جایی که سلمان رشدی نیز در آن عضویت داشته است.