امام صادق علیه السلام بعد از تحلیل کیفیت انکار جاهلانه ملحدان، در اولین دلیل و راهنمایی بر خالق بی همتا نظام هماهنگ عالم و مخلوقات کاملا مرتبط با هم و چرخه های طبیعی مختلف و منسجم را اول عبرت ها بر خداوند سبحان می فرمایند.

چهارشنبه, 26 خرداد 1395 ساعت 02:10

علم ناقص به نظام احسن، سبب انکار جاهلانه‏

«فرمود كه اى مفضّل! آنانى كه شك می‏كنند در وجود صانع عالم، جاهلند به اسباب و اغراض كه در خلق عالم به عمل آمده، و قاصر است فهم‏ هاى ايشان از دريافت حكمت ‏ها كه بارى تعالى مرعى داشته در آفريدن اصناف مخلوقات در دريا و صحرا و كوه و دشت.