سه شنبه, 22 تیر 1395 ساعت 06:48

چرا نمی توان خدا را درک کرد؟

محدوده توان مغز و هر مخلوقی در برابر نامحدود کمال خدا و عظمت الهی عامل عجز از درک خداست. اما مگر خدا بزرگ است یعنی طول و عرضش زیاد است؟  اما چرا ما نمی توانیم ابعاد و خصوصیات خداوند را در ذهن درک کنیم؟ مگر مغز ما ناقص است؟ با این حساب وقتی درک نمی شود، می توان منکر وجودش شد؟

 "معاویه بن وهب از اصحاب معروف امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ است، هشام بن حکم گوید: روزی من نزد امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ بودم، ناگاه معاویه بن وهب و عبدالملک بن اعین وارد شدند، معاویه درباره دو روایت که یکی می‌گوید پیامبر ـ صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله ـ خدا را دید، و دیگری می‌گوید: مؤمنان در قیامت خدا را می‌بینند از امام ـ علیه‌السّلام ـ سوال کرد و گفت: خداوند به کدام صورت دیده می‌شود؟