پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 ساعت 15:09

مبانی معقولیت ایمان؛ "منطق عمل"

برای اثبات وجود خداوند براهین متعددی در کتاب های فلاسفه و متکلمین ذکر شده است. از جمله این براهین، برهان امکان و وجوب، برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان فطرت و... می باشند.
با این حال ممکن است برخی افراد، بدلیل نداشتن مقدمات فلسفی و یا پیگیری کم نسبت به حقانیت این براهین، و یا به هر دلیل فردی دیگری، احساس کنند این براهین تام و تمام نیست و برای آنها وجود خدا را بطور قطعی اثبات نمی کند.