حسین رستمی

حسین رستمی

پنج شنبه, 26 مرداد 1396 ساعت 21:16

تاثیر پذیری خدا از اعمال بندگان

آیا خداوند از اعمال ما متاثر می شود؟ خشم و شادی خداوند چگونه است؟ آیا قیامت صحنه تلافی کردن خداوند است؟ این سوالات برای افراد کم اطلاع در حالی مطرح است که خداوند متعال، آفریننده و پروردگار هستی، دارای تمامی صفات کمال است و از هر نقص منزه است. از طرف دیگر وعده عذاب و اعلام غضب الهی و یا رضایت از صالحان و خوبان، برای ذهن های بی اطلاع تناقض گونگی پدید آورده که خداوند بی نیاز و بی نقص، چرا عصبانی می شود؟ چرا شاد می شود و چرا رفتار بد بندگان را در روز محشر تلافی می کند؟ اما در یک کلام این تصور از خدا، محصول چیزی جز بی خبری نیست.

بویل دانشمندی است که علاوه بر علم فیزیک و شیمی، یک متفکر فلسفی و صاحب مکتب نیز بود. بویل تدین عمیقی داشت. او چندان نسبت به مقام خدای متعال احترام می نهاد که نمی شد نام خدا را ببرد و در میان سخن خود مکث کوتاه و مشهودی نکند؛ تا جایی که به گزارش برخی از دوستانش همواره مودب به این ادب بود و هیچ گاه در طول این مدت در آن انجام آن سستی نورزید .

پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396 ساعت 15:09

مبانی معقولیت ایمان؛ "منطق عمل"

برای اثبات وجود خداوند براهین متعددی در کتاب های فلاسفه و متکلمین ذکر شده است. از جمله این براهین، برهان امکان و وجوب، برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان فطرت و... می باشند.
با این حال ممکن است برخی افراد، بدلیل نداشتن مقدمات فلسفی و یا پیگیری کم نسبت به حقانیت این براهین، و یا به هر دلیل فردی دیگری، احساس کنند این براهین تام و تمام نیست و برای آنها وجود خدا را بطور قطعی اثبات نمی کند.