رالف والدو امرسن (فیلسوف، نویسنده و شاعر مشهور امریکایی) درباره بزرگترین فیلسوف بشر چنین گفت؛ "افلاطون مساوی است با فلسفه و فلسفه مساوی است با افلاطون"(1)
"گفته ای است مشهور که تمامی فلسفه غرب پانوشتی است به افلاطون"(2)
آریستوکلس که بدلیل بدن ورزیده به افلاطون مشهور شد در 427 ق.م در یکی از مستعمرات آتن به نام آئگینا متولد شد. او ...

سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 22:01

فیلسوف خداباور؛ "سقراط، کشته حکمت..."

سقراط حکیمی بزرگ و فراتر از عصر خود بود و بلندای حکمت او در اندیشه و رفتار، زمان را شکافت و او را جاودانه تاریخ کرد؛ در جایگاه او همین بس که تمام فلسفه شرق و غرب وامدار افلاطون و ارسطو هستند و آن دو بر کوه حکمت سقراط بالا رفتند. (1)