چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 ساعت 18:18

آیا کتاب هستی نویسنده ندارد؟

آیا پیچیده ترین ساختمان طراحی شده، طراح ندارد؟

سه شنبه, 17 فروردين 1395 ساعت 06:43

به کارخانه دقیق سلول خوش آمدید

کارخانه دقیق سلول که طراحی آنچنان فوق العاده دارد که اندیشه دانشمندان با کمک ابر رایانه ها، هنوز از یک کپی ساده از روی آن هم عاجز است. هر انسان مستقلا باید به این بیاندیشد که ...