سعی کنیم خدا وفعل دقیق خدا را درک کنیم، نقدکردن حکیم جاهلانه است؛
روش رشد دانش دین و فهم حقایق، بخش دوم از راه حل تفصیلی؛ ...

بشر اگر درست به عمق جنایت خود در شبهات علیه خدا نگاه کند در واقع مشغول جنگ حکمت با خالق اندیشه است. او طعنه به خالق دانش و دانشمند زده و او را به مبارزه فکری می طلبد که ای خدا! در تحلیلی که از کارت داشتم، آنرا نپسندیدم و به حکم من کار تو در فعلت حکیمانه نبوده _پناه بر خدا از شرارتهای نفس آدمی_

پنج شنبه, 10 تیر 1395 ساعت 06:31

پاسخ صدها شبهه در سه صفحه؛ صفحه دوم

روش رشد دانش دین و فهم حقایق، بخش اول از راه حل تفصیلی؛  ...
شبهه خواندن چه زمان مفید خواهد بود؟ شبهه خواندن یعنی مواجهه با نظر مخالف خود که بسیار نیکوست و راه رشد علمی است. البته نه شبهات اهانت آمیز و سیاه نما، بلکه شبهات علمی و فکری مستند و متین. این سفارش دین که نامش تحقیق است وقتی مفید است که با برنامه علمی و مرحله به مرحله باشد.

پنج شنبه, 10 تیر 1395 ساعت 05:36

پاسخ صدها شبهه در سه صفحه - صفحه اول

بدون تمرین وارد رینگ نشو؛
پاسخ صدها شبهه در سه صفحه؛ صفحه اول: روشن حفظ سلامت دین ...

امروزه با گسترش ارتباطات شما ممکن است در عرض یک و نیم ساعت در معرض ده شبهه تخصصی و فلسفی جدی قرار بگیرید، اما راه معقول کدام است؟ بخوانید و اندیشه کنید و راه خود را انتخاب کنید...