چهارشنبه, 01 ارديبهشت 1395 ساعت 18:18

آیا کتاب هستی نویسنده ندارد؟

آیا پیچیده ترین ساختمان طراحی شده، طراح ندارد؟

ملحدانی که دانشمند شده بودند، دائما می گفتند علم همه چیز را روشن خواهد کرد، ما به حقایق عالم از ریز تا درشت پی می بریم و به آن اضافه می کردند که تا این مرحله خدا را نیافتیم. (در توهم آنها؛ خدا به معنای اراده کننده ایی خلاف علم است). اما در ادامه راه مغرورانه خود،  به سمت شکست های سخت تری می روند، چرا که؛

سه شنبه, 17 فروردين 1395 ساعت 06:43

به کارخانه دقیق سلول خوش آمدید

کارخانه دقیق سلول که طراحی آنچنان فوق العاده دارد که اندیشه دانشمندان با کمک ابر رایانه ها، هنوز از یک کپی ساده از روی آن هم عاجز است. هر انسان مستقلا باید به این بیاندیشد که ...

صفحه2 از2